Kdo za tím stojí?

Za minimální důstojnou mzdou stojí nezávislá a neformální expertní platforma, která se nad konceptem a propočtem scházela od roku 2016. Nejprve definovala problémy, se kterými se ČR potýká a na které minimální důstojná mzda reaguje, a seznámila se s existujícími zahraničními aktivitami k této problematice. Poté vyvinula její definici včetně stanovení kategorií výdajů, které patří k obyčejnému životu.

Následně použitím různých metod stanovila, co se dá v těchto kategoriích výdajů považovat za běžný standard, a věnovala se identifikaci zdrojů, které by pomohly vyčíslit, kolik je na takový běžný standard třeba peněz. Toto vyčíslení včetně postupu i výsledných částek konzultovala ve fokusních skupinách i v širším kruhu expertů a expertek.

V průběhu svého vzniku byl nástroj minimální důstojné mzdy konzultován s následujícími odbornicemi a odborníky:
 • Vlastimil Beran, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
 • Jan Bittner, ekonom
 • Marek Čaněk, politolog
 • Ivo Grossmann, Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb
 • Dalibor Holý, statistik a odborník na trh práce
 • Barbora Chrudimská, Centrum pro společenské otázky SPOT
 • Jaroslav Juryšek, odborový svaz Nové odbory
 • Jan Májíček, politolog
 • Pavla Malvotová, socioložka
 • Petr Mareš, NaZemi
 • Monika Martíšková, Středoevropský institut pro výzkum práce
 • Jaromír Mazák, Katedra sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • Alena Paukrtová, odborový svaz KOVO
 • Michal Pícl, ekonom
 • Tomáš Hoření Samec, Sociologický ústav AV ČR
 • Kateřina Smejkalová, politoložka, Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v ČR
 • Linda Sokačová, socioložka
 • Vladimír Špidla, bývalý ministr práce a sociálních věcí a eurokomisař pro zaměstnanost
 • Lucie Trlifajová, sociální antropoložka, Centrum pro společenské otázky SPOT
 • Martina Veverková, Charita Česká republika
 • Markéta Vinkelhoferová, odbornice na sociální ekonomiku
 • Alena Zieglerová, Institut pro sociální inkluzi
Kontaktní osoby

Lucie Trlifajová
sociální antropoložka
Centrum pro společenské otázky SPOT / Sociologický ústav AV ČR
Mail

Kateřina Smejkalová
politoložka
Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v ČR
Mail

Projekt podpořilo Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v České republice, Centrum pro společenské otázky-SPOT, Ekumenická akademie a NaZemi.

Poskytovatel webu NaZemi.cz   |   kód a ilustrace Aneta Camova 2019