Kdo za tím stojí?

 

Za minimální důstojnou mzdou stojí nezávislá a neformální expertní platforma, která se nad konceptem a propočtem scházela od roku 2016. Nejprve definovala problémy, se kterými se ČR potýká a na které minimální důstojná mzda reaguje, a seznámila se s existujícími zahraničními aktivitami k této problematice. Poté vyvinula její definici včetně stanovení kategorií výdajů, které patří k obyčejnému životu.

Následně použitím různých metod stanovila, co se dá v těchto kategoriích výdajů považovat za běžný standard, a věnovala se identifikaci zdrojů, které by pomohly vyčíslit, kolik je na takový běžný standard třeba peněz. Toto vyčíslení včetně postupu i výsledných částek konzultovala ve fokusních skupinách i v širším kruhu expertů a expertek.

V PRŮBĚHU SVÉHO VZNIKU BYL NÁSTROJ MINIMÁLNÍ DŮSTOJNÉ MZDY KONZULTOVÁN S NÁSLEDUJÍCÍMI ODBORNICEMI A ODBORNÍKY:
 • Anežka Bartlová, kritička současného umění, šéfredaktorka Artalk.cz
 • Vlastimil Beran, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
 • Barbora Bírová, ředitelka Platformy pro sociální bydlení
 • Jan Bittner, ekonom
 • Marek Čaněk, politolog
 • Ivo Grossmann, Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb
 • Dalibor Holý, statistik a odborník na trh práce
 • Barbora Chrudimská, Centrum pro společenské otázky SPOT
 • Petra Jelínková, překladatelka a tlumočnice
 • Jaroslav Juryšek, odborový svaz Nové odbory
 • Hana Kejhová, Agentura pro sociální začleňování
 • Blanka Kissová, expertka na sociální politiky
 • Jana Klusáková Seďová, Charita Česká republika
 • Jan Kober, Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu
 • Alice Koubová, vědecká pracovnice, Filozofický ústav AV ČR
 • Radek Kubala, Platforma pro sociálně-ekologickou transformaci Re-set
 • Iva Kuchyňková, Charita Česká republika, European Anti Poverty Network ČR
 • Ondřej Lánský, sociální teoretik a sociolog
 • Jan Májíček, politolog
 • Pavla Malvotová, socioložka
 • Petr Mareš, NaZemi
 • Monika Martíšková, Středoevropský institut pro výzkum práce
 • Jaromír Mazák, sociolog
 • Alena Paukrtová, odborový svaz KOVO
 • Tomáš Petříček, zahraničněpolitický expert
 • Michal Pícl, ekonom
 • Vendula Pohlová, sociální pracovnice a odborářka
 • Anna Remešová, kulturní publicistka
 • Tomáš Hoření Samec, Sociologický ústav AV ČR
 • Lukáš Senft, antropolog
 • Kateřina Smejkalová, politoložka, Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v ČR
 • Linda Sokačová, socioložka
 • Vladimír Špidla, bývalý ministr práce a sociálních věcí a eurokomisař pro zaměstnanost
 • Markéta Švarcová, Sociologický ústav AV ČR
 • Lucie Trlifajová, sociální antropoložka, Centrum pro společenské otázky SPOT
 • Jakub Varvařovský, Platforma pro sociálně-ekologickou transformaci Re-set
 • Martina Veverková, sociální pracovnice
 • Markéta Vinkelhoferová, odbornice na sociální ekonomiku
 • Kamila Vlčková, Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Alena Zieglerová, Institut pro sociální inkluzi
 • Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče
Kontaktní osoby

Lucie Trlifajová
sociální antropoložka
Centrum pro společenské otázky SPOT / Sociologický ústav AV ČR
Mail

Kateřina Smejkalová
politoložka
Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v ČR
Mail

Projekt podpořilo Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v České republice, Centrum pro společenské otázky-SPOT, Ekumenická akademie a NaZemi.

Propočty ke kontextualizaci výše Minimální důstojné mzdy přispěla bezúplatně poradenská společnost Trexima.

Minimální důstojná mzda © 2024 od Platformy pro Minimální důstojnou mzdu je licencována pod CC BY-NC 4.0  | Poskytovatel webu NaZemi.cz  |  kód a ilustrace Aneta Camova a Jakub Hanuš